Cercar

Inici -> Actualitat

La Junta Rectora del Consorci de la Platja de Palma aprova inicialment el PRI

El conseller de Turisme i Esports ha presidit la Junta Rectora del Consorci de la Platja de Palma, en la qual s'ha donat llum verda a l'aprovació inicial del Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma.

Adjudicació Nou PRI

L'activitat del Consorci ha estat permanent durant aquests dos anys, en gran part col·laborant amb el Govern de les Illes Balears en la seva tasca legislativa:

- Amb el decret llei 8/2012, que va permetre, entre altres coses, aixecar la paralització de Ses Fontanelles.

- Amb la Llei 8/2012 del turisme, que ja ha tingut i tindrà extraordinaris efectes a la Platja de Palma.

- I amb el decret llei 1/2013 aprovat fa una setmana, que avança l'aplicació d'algunes mesures incloses en el PRI per la urgència de les mateixes i de comú acord amb els ajuntaments afectats.

Respecte al procés d'aprovació del PRI, el juliol de 2012 va tenir lloc la presentació de l'avanç del Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma i ara ha tingut lloc la seva aprovació inicial i, després d'un període d'al·legacions, que finalitzarà al mes de setembre, al febrer de l'any que ve tindrà lloc la seva aprovació definitiva.

La filosofia del nou PRI és radicalment contrària a la de l'anterior. Mentre que l'anterior apostava per les grans obres públiques i les expropiacions, l'actual aposta per facilitar la inversió privada i la reconversió.

Els set objectius bàsics del PRI són els següents:

  1. La conservació de la tipologia arquitectònica tradicional en l'àmbit residencial.
  2. L'elaboració de plans especials de reforma interior per a la transferència de l'aprofitament urbanístic d'edificacions amb excés d'altura, per a la seva reubicació en nous emplaçaments, l'ordenació de volums i l'adequació paisatgística i estètica.
  3. La reducció del sostre poblacional i d'habitatges respecte al Pla General.
  4. La realització d'un Pla d'Acció Integral per a un desenvolupament urbanístic sostenible, millora de les infraestructures de proveïment, sanejament i subministraments, estalvi energètic i aposta per les energies renovables.
  5. Incorporació de nous espais i equipaments que dotin la zona d'una millor estètica i de nous i millors productes.
  6. Delimitació de la zona de les pedreres i l'espai posterior entre el sòl urbà i l'autopista per a possibles equipaments destinats a la diversificació de producte.
  7. Major flexibilitat en les determinacions urbanístiques per a la renovació i millora dels establiments turístics existents, adequació de paràmetres urbanístics al seu entorn per al sector hoteler i aprovació de plans especials per al sector comercial i de serveis.

A la reunió celebrada per l'aprobació inicial del PRI han assistit a més del conseller i president del Consorci, Carlos Delgado, la delegada del Govern, Teresa Palmer Tous i la subdirectora general de Desenvolupament i Sostenibilitat Turística, Elena Valdés del Fresno, en representació de l'Administració General de l'Estat ; Mateu Isern i Joan Jaume, batles de Palma i Llucmajor, respectivament; Bernat Roig, en representació del CIM, Jaime Martínez i Joaquín Legaza, en representació del Govern de les Illes Balears i Álvaro Gijón, gerent del Consorci.

Data darrera modificació: 20 d'agost de 2014